Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Thi công sơn epoxy cho nền nhà xưởng đã trở thành hạng muc bắt buộc phải có đối với các doanh nghiệp , tổ chức cá nhân muốn phát triển kinh doanh và mở rộng sản xuất. Ở Vĩnh Phúc các công ty liên doanh tập trung nhiều và nhu cầu sơn Epoxy nhà xưởng phục vụ cho sự phát triển của nhà máy cũng rất phát triển . Trong đó có có công ty Piaggo , một trong những công ty đi đầu trong kế hoạch phát triển và trú trọng đến sơn Epoxy nhà xưởng . Công ty Piaggio là một trong những công ty lớn sản xuất xe máy cung cấp cho thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới.

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc


Cũng chính vì là một công ty lớn nên quy trình chọn lựa nhà thầu của công ty Piaggio rất khắt khe . Vượt qua nhiều nhà thầu lớn Công ty Green Life Vina hay sơn epoxy việt nam đã dành được sự tín nhiệm của ban giám đốc nhà máy và đạt được giao thi công toàn bộ sơn Epoxy nền nhà xưởng công ty Piaggo . Một số hình ảnh minh họa

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
  

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc


Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh PhúcSơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sơn nền Epoxy nhà máy Piaggio KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc